Gedragregels

Een overzicht van onze algemene gedragregels voor onze medewerkers op de werkvloer: 

 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

 1. Wij proberen privé en zakelijk zoveel mogelijk te scheiden. We bellen enkel als het functioneel is;
 2. Wij parkeren voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 3. Als vakman stellen wij ons voor aan de klant. We vertellen wat we komen uitvoeren en melden het als we weg gaan bij de klant;
 4. Wij zijn herkenbaar en representatief gekleed en hebben een verzorgd uiterlijk;
 5. Wij melden eventueel geconstateerde cq. veroorzaakte schade direct aan u en maken daarvan rapport op;
 6. Wij vloeken niet, onthouden ons van grof taalgebruik en spreken voorbijgangers/ bewoners niet onnodig aan;
 7. Wij roken niet op de werkplek binnen en in afgesloten ruimtes en gebruiken uiteraard geen alcohol en drugs tijdens de werktijden;
 8. Waar nodig dekken wij alles goed af;
 9. Wij dragen bij het naar beginnen gaan onze overschoenen, en gebruiken een kleed om op te werken en gereedschap op te leggen;
 10. De radio mag alleen op een geluidsniveau spelen dat acceptabel is voor de omgeving;
 11. Er mag, m.u.v. noodsituaties, niet privé gebeld worden tijdens werktijden;
 12. Wij zorgen ervoor dat er geen restafval (verpakkingsmaterialen, enz) achterblijft. 's Avonds is alles opgeruimd. Elke dag opnieuw!.
 13. In geval van binnenwerkzaamheden informeren wij u bij vertrek of en zullen wij vragen of alles naar tevredenheid is afgehandeld. Als dit niet het geval is, dan kijken we hoe we dit kunnen oplossen